Strona główna

Kim jesteśmy?

 
 

„KOMBET Działdowo” Spółka z o.o. powstała w czerwcu 2003 roku. Już 1 lipca wydzierżawiła, a następnie kupiła od Syndyka, majątek upadłego przedsiębiorstwa "z tradycjami", utworzonego w 1968 roku. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż prefabrykatów budowlanych z betonu i żelbetu dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz drogowego.

Dynamiczny rozwój Spółki związany jest z uruchomieniem w 2005 roku i systematycznym rozwojem produkcji płyt stropowych do zespolonych systemów stropowych SZ KOMBET, które dzisiaj są głównym produktem firmy, sprzedawanym na obszarze o promieniu do 300 km. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, posiadających duże doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. We współpracy z firmą Basen-Pol, wykonujemy elementy zbiorników na wodę, ścieki oraz inne płyny lub substancje.

MISJĄ FIRMY jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów, na podstawie dokumentacji technicznej, zgodne z Polskimi Normami oraz odpowiedzialność wobec najważniejszych partnerów w otoczeniu Spółki.

Wyroby "KOMBET Działdowo", wykonywane przez dobrze przygotowanych pracowników i z atestowanych składników, są na bieżąco monitorowane oraz badane w zakładowym bądź w zewnętrznym laboratorium i poddawane bieżącemu nadzorowi w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), posiadającej atest CEBET Warszawa. Firma oznacza swoje wyrobu znakiem budowlanym B. Solidnie wykonane produkty firmy, posiadające uznaną markę na rynku materiałów budowlanych, są w umówionym terminie dostarczane na wskazany adres inwestycji.

Nasze relacje z odbiorcami i dostawcami opieramy na bazie obowiązujących norm technicznych, prawnych i etycznych. Zawsze dotrzymujemy umówionych terminów płatności. Firma nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do  wykonawców osiedli mieszkaniowych, inwestycji przemysłowych i drogowych, ale także do klientów indywidualnych.

Spółka "KOMBET Działdowo" dostarczała swoje wyroby na tak znane inwestycje, jak: Centrum Handlowe "Alfa" w Olsztynie, budynki wydziałowe Akademii Medycznej i UG w Gdańsku, osiedla mieszkaniowe w Trójmieście, Olsztynie, Elblągu, Warszawie i w wielu innych miastach, hale sportowo-widowiskowe i przemysłowe w Sopocie, Mławie i Iławie, Morski Terminal Kontenerowy w Porcie Północnym w Gdańsku, Szpital Morski i Teatr Muzyczny w Gdyni, Szpital Wojewódzki w Olsztynie, Elblągu i Uniwersytecki w Olsztynie, Hutę w Bydgoszczy, Droga Krajowa S7, stadion w Ostródzie, pomnik we Wrześni i amfiteatr Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem oraz wiele innych prestiżowych budów.

 


©2008 KOMBET Działdowo Sp. z o.o. Created by Eskarina